top of page
Lucky Luc VieDo

LUCKY LUC VieDo

Farbe:                  Fuchs

Jahrgang:           02.06.2020

Geschlecht:        Wallach

Züchter/Besitzer: E. Brüggemann

Abstammung Lucky.PNG
bottom of page